Ograniczenia w rejestracji przez Internet

Decydując się na taką formę zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pamiętaj że wzorzec umowy spółki posiada pewne ograniczenia. Dotyczą one w szczególności możliwości wprowadzenia do umowy następujących klauzul:

  • zawarcie umowy spółki na czas oznaczony,
  • pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wkładem niepieniężnym (aportem),
  • przymusowe umorzenie udziałów,
  • określenie udziałów o nierównej wartości nominalnej,
  • prawa pierwszeństwa nabycia udziałów,
  • wybór innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy,
  • ograniczenia możliwości wstąpienia do spółki przez współmałżonka wspólnika lub jego spadkobiercę.
Ograniczenia w rejestracji przez Internet
Przewiń na górę
Call Now Button