Tworzenie umowy spółki w S24

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniając gotowy wzorzec umowy, pozwala jedynie na skonfigurowanie jej w odpowiednich wariantach. Do umowy nie ma możliwości dodania własnych, kolejnych ustaleń. Dodatkowo umowa elektroniczna zobowiązuje wspólników do wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie gotówki.

Aby stworzyć umowę spółki, należy przejść do zakładki “Moje przedsiębiorstwa” i utworzyć “Nowe przedsiębiorstwo”. Niezbędne jest podanie:

  • nazwy tworzonego przedsiębiorstwa,
  • formy prawnej,
  • adresu siedziby.

Należy pamiętać, że po wypełnieniu umowy spółki oraz zatwierdzeniu jej treści przez wszystkich wspólników dokument należy podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub przez ePUAP. Wspólnik, który stworzył umowę na podstawie posiadanych danych, udostępnia umowę wraz z załącznikami wszystkim wspólnikom. Dokument musi zostać podpisany przez każdego wspólnika, którego dotyczy umowa.

E-podpis podczas rejestracji spółki online

Tworzenie umowy spółki w S24
Przewiń na górę
Call Now Button