Wniosek o rejestrację online

Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wzorca umowy spółki można utworzyć jedynie po stworzeniu umowy spółki oraz listy wspólników wybierając “Wniosek”, a następnie “Wniosek o rejestrację”. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich wspólników inaczej nie będzie możliwości złożenia wniosku do KRS.

W przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałów lub wspólników, konieczne jest złożenie oświadczenia obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem. Niestety obecnie system S24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia, w związku z tym należy je dołączyć jako dokument zewnętrzny bez obowiązku podpisania go podpisem elektronicznym.

Wniosek o rejestrację online
Przewiń na górę
Call Now Button