Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej

Analogicznie do zakładania wszystkich rodzajów spółek, przyszły właściciel P.S.A musi dokonać pewnych koniecznych czynności aby uzyskać wpis do KRS.

1. Zawarcie umowy spółki

Umowa może być podpisana u notariusza, w formie aktu notarialnego lub też elektronicznie, przy wykorzystaniu wzorca umowy określonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Prosta Spółka Akcyjna może być zarejestrowana online poprzez założenie konta w systemie S24, a następnie wypełnienie formularza w systemie teleinformatycznym.

Umowę należy podpisać jednym z trzech podpisów: podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym.

Najszybsza i najprostsza rejestracja umowy to ta przez system S24, w której powinny zostać zawarte następujące dane:
– siedziba spółki
– przedmiot działalności
– liczba, serie, numery akcyjne
– akcjonariusze i wnoszone przez nich wkłady
– organy ustanowione w spółce
– członkowie zarządu

2. Wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego

Kwestia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej została zrewolucjonizowana – wynosi zaledwie 1 zł. Tylko tyle wystarczy aby pokryć wymagany kapitał.

Dodatkowo wkłady na rzecz kapitału mogą przebierać dwie formy: pieniężną i niepieniężną w postaci pracy wykonywanej na rzecz podmiotu lub wiedzy knowhow.

3. Ustanowienie organów spółki

PSA to forma prawna charakteryzująca się elastycznością w zakresie powoływanych organów. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma systemami:
– monistyczny,  w którym istnieje tylko jeden organ – rada dyrektorów,  posiadający zarówno kompetencje zarządcze jak i nadzorcze,
– dualistyczny, zakładający istnienie dwóch organów: zarządu i rady nadzorczej.

Dodatkowo PSA ma możliwość swobodnego określania struktury i zasad funkcjonowania poszczególnych organów.

4. Pokrycie obowiązkowych opłat

W przypadku rejestracji prostej spółki akcyjnej przez internet obowiązkowe opłaty wynoszą:
– 250 zł opłaty od wniosku za wpis do KRS,
– 100 zł za ogłoszenie wpisu w MSiG.

5. Ostatnimi czynnościami, jakie należy wykonać aby rejestracja prostej spółki akcyjnej została zakończona są:
– zgłoszenie podmiotu do US,
– opcjonalne zarejestrowanie jej w VAT,
– pozyskanie dodatkowych uprawnień, licencji i zezwoleń (w razie potrzeby).

 


POMOC W REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Oferujemy przeprowadzenie procedury rejestracji prostej spółki akcyjnej w imieniu klienta. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie rejestracji PSA – dopełnienie formalności rejestracji przez Internet (PRS, S24).

Zapraszamy do współpracy:

Telefon: 22 207 29 11, 12 442 01 46
E-mail: kontakt@rejestracja-spolki-online.pl​

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej
Przewiń na górę
Call Now Button