Zakładanie spółek przez internet – rejestracja użytkownika 

Warunkiem skorzystania z rejestracji spółki z o.o. S24 jest wymóg, by każda osoba podpisująca dokumenty lub wniosek posiadała założone i aktywne konto w systemie S24. Co ważne, osoby, które podpisują elektronicznie dokumenty niezbędne do założenia spółki nie muszą siedzieć przy tym samym komputerze. Każda z osób uczestniczących w podpisywaniu dokumentów musi mieć możliwość założenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Do rozpoczęcia rejestracji spółki w trybie S24 niezbędne jest w pierwszej kolejności założenie konta użytkownika na stronie Ministra Sprawiedliwości. Do założenia konta użytkownika należy podać następujące dane:

  • imiona i nazwiska,
  • numer PESEL,
  • miejsce urodzenia.
  • identyfikator dokumentu tożsamości,
  • nazwę tego dokumentu,
  • organ, który wydał dokument, ze wskazaniem siedziby i państwa,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres do korespondencji.

Kolejnym krokiem do utworzenia konta jest określenie hasła oraz dokonanie weryfikacji zgodności imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby z danymi zawartym w bazie PESEL.

Zakładanie spółek przez internet – rejestracja użytkownika 
Przewiń na górę
Call Now Button