Czynności, które należy wykonać po uzyskaniu wpisu do KRS

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet nie kończy się na uzyskaniu wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka jest zobligowana do wykonania dodatkowych obowiązków.
Rejestracja w systemie S24 podlega stosowaniu zasady “jednego okienka”, co oznacza brak obowiązku składania oddzielonych dokumentów i wniosków do Urzędu Statystycznego, zgłoszenia do ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Pomimo, że rejestracja online pozwala ułatwić proces zakładania spółki online to należy wykonać następujące zadania:

  1. Zarząd spółki w terminie do 7 dni musi złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości.
  2. W terminie do 14 dni od zawarcia umowy spółki należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację związaną z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
  3. Kolejne zadanie to w terminie 21 konieczne jest zgłoszenie NIP-8.
  4. W przypadku, gdy spółka będzie opierać się na sprzedaż towarów, bądź usług musi być ona zgłoszona do rejestru jako podatnik VAT, co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją.
  5. Założyć konto bankowe dla spółki i zgłosić je do Urzędu Skarbowego.
Czynności, które należy wykonać po uzyskaniu wpisu do KRS
Przewiń na górę
Call Now Button