Month: styczeń 2020

Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które posiadają podmiotowość prawną. Każdy ze wspólników ma równe prawa i obowiązki, pod warunkiem, że ani ustawa, ani umowa spółki nie mówi inaczej. Każdy ze wspólników posiada prawo do kontrolowania spółki, co oznacza, że wspólnik samodzielnie lub przez upoważnioną osobę […]

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej

Analogicznie do zakładania wszystkich rodzajów spółek, przyszły właściciel P.S.A musi dokonać pewnych koniecznych czynności aby uzyskać wpis do KRS. 1. Zawarcie umowy spółki Umowa może być podpisana u notariusza, w formie aktu notarialnego lub też elektronicznie, przy wykorzystaniu wzorca umowy określonego przez Ministra Sprawiedliwości. Prosta Spółka Akcyjna może być zarejestrowana online poprzez założenie konta w […]

Zakładanie spółek przez internet – rejestracja użytkownika 

Warunkiem skorzystania z rejestracji spółki z o.o. S24 jest wymóg, by każda osoba podpisująca dokumenty lub wniosek posiadała założone i aktywne konto w systemie S24. Co ważne, osoby, które podpisują elektronicznie dokumenty niezbędne do założenia spółki nie muszą siedzieć przy tym samym komputerze. Każda z osób uczestniczących w podpisywaniu dokumentów musi mieć możliwość założenia kwalifikowanego […]

Czynności, które należy wykonać po uzyskaniu wpisu do KRS

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet nie kończy się na uzyskaniu wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest zobligowana do wykonania dodatkowych obowiązków. Rejestracja w systemie S24 podlega stosowaniu zasady “jednego okienka”, co oznacza brak obowiązku składania oddzielonych dokumentów i wniosków do Urzędu Statystycznego, zgłoszenia do ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Pomimo, że rejestracja online […]

Przewiń na górę
Call Now Button