Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Należy pamiętać, że spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a nie z chwilą zawarcia umowy.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

  1. firmę i siedzibę spółki,
  2. przedmiot działalności spółki,
  3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli.
Umowa spółki komandytowej
Przewiń na górę
Call Now Button