Month: listopad 2019

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym.  Należy pamiętać, że spółka komandytowa powstaje z […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej umowy jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W przypadku spółki partnerskiej również w pierwszej kolejności koniecznym jest sporządzenie umowy, która będzie określać podstawowe zasady funkcjonowania spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów.  Umowę sporządza się w formie pisemnej, jednak jeśli wkładem któregoś […]

Co zrobić po uzyskaniu wpisu KRS

Jeżeli nasza spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego powinniśmy: złożyć oświadczenie zarządu o pokrycie kapitału zakładowego – zarząd musi złożyć oświadczenie w terminie do 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru (jeżeli nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki) Oświadczenie powinno zawierać informację o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokryciu kapitału zakładowego. Podlega ono opłacie […]

Przewiń na górę
Call Now Button