Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od października zaczął obowiązywać nowy rejestr, który gromadzi informacje na temat beneficjentów końcowych (rzeczywistych) spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz niepublicznych spółek akcyjnych.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia do CRBR informacji o osobie fizycznej, która kontroluje spółkę prawa handlowego, czyli wywołuje decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub nawiązywane przez spółkę stosunku gospodarcze.

Dane muszą zostać zgłoszone do:
– 13 kwietnia 2020 roku (spółki istniejące przed 13 października)
– w terminie 7 dni (spółki utworzone po 13 października)

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do aktualizacji informacji w przypadku wystąpienia zmian w zakresie danych beneficjenta rzeczywistego.

Kto może zgłosić dane?
Osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Nie wskazanie beneficjenta rzeczywistego jest sankcjonowane karą pieniężną do 1.000.000 zł (podstawa prawna: art. 153 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Przewiń na górę
Call Now Button