Prosta spółka akcyjna – założenie spółki online

Od marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa forma prawna spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna, która ma odpowiadać na potrzeby nowoczesnych przedsięwzięć.
Ogromną zaletą wprowadzenia nowej formy spółki jest jej większa elastyczność. Zasady jej funkcjonowania stanowią połączenie spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W Kodeksie Spółek Handlowych wprowadzono nowy rozdział IA pomiędzy spółką z o.o. a spółką akcyjną.

Prosta spółka akcyjna zawiera w sobie elementy korporacyjnego charakteru spółki jako osoby prawnej oraz swobody w kształtowaniu stosunków spółki.

Co nowego w prostej spółce akcyjnej?
– nowe kategorie wkładów na pokrycie obejmowanych praw członkowskich
– nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki
– minimalny kapitał akcyjny w wysokości 1 zł

Powstanie prostej spółki akcyjnej jest znacznie podobne do założenia spółki z o.o.

Nowy rodzaj spółki będzie utworzony przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Ogromną różnicą od pozostałych form spółek jest to, że wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług.

Prosta spółka akcyjna może zostać zawiązana:
– w formie aktu notarialnego
online przy wykorzystaniu wzorca umowy

Prosta spółka akcyjna – założenie spółki online
Przewiń na górę
Call Now Button