W jaki sposób mogę opatrzyć umowę podpisem, gdy nie posiadam e-podpisu?

Do zawarcia umowy przez internet wymagana jest rejestracja spółki w systemie S24 wystarczy opatrzenie jej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta ePUAP, który został potwierdzony przez organ administracji publicznej. Profil zaufany można założyć również przez bankowość elektroniczną. Opcja ta dostępna jest dla posiadaczy elektronicznego rachunku bankowego w następujących bankach:

  • ING Bank Śląski,
  • Bank Pekao,
  • mBank,
  • Bank Zachodni WBK,
  • PKO Bank Polski,
  • Bank Millennium,
  • Inteligo.

Umowa spółki z o.o. może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki w ten sposób wymaga:

  • wypełnienia formularza umowy udostępnionego na portalu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • opatrzeniu umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Jeśli wspólnicy zamierzają pokryć kapitał zakładowy w formie wkładów niepieniężnych rejestracja spółki w systemie S24 będzie niemożliwa.

W jaki sposób mogę opatrzyć umowę podpisem, gdy nie posiadam e-podpisu?
Przewiń na górę
Call Now Button