Krok po kroku do rejestracji spółki online

Jak zapewne Państwo wiedzą – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć również za pomocą Internetu, co nie wymaga sporządzania umowy w formie aktu notarialnego. Opcję tę umożliwia specjalistyczny portal, a mianowicie S24. Wnioski rozpatruje właściwy wydział KRS.

Zatem przeanalizujmy każdy krok…

1. Rejestracja w systemie eKRS

2. Zgromadzenie danych do rejestracji
– określenie nazwy zakładanej spółki,
– dane adresowe spółki,
– informacja o właściwym Sądzie Rejestrowym,
– lista wspólników i członków organów.

3. Wprowadzenie danych do systemu
– wypełnienie formularzy i dokumentów,
– określenie kodów PKD.

4. Przygotowanie dokumentów oraz wniosku

5. Podpisanie przygotowanych dokumentów, które mogą być podpisane przy użyciu:
– podpisu elektronicznego kwalifikowanego,
– podpisu Profilem Zaufanym.

6. Uiszczenie opłat za złożenie wniosku, do których zalicza się:
– wpis do KRS,
– ogłoszenie w MSiG,
– opłata manipulacyjna operatora płatności.

7. Złożenie dokumentów rejestracyjnych w Sądzie Rejestrowym

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą w przeprowadzeniu procesu rejestracji, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który omówi naszą ofertę.

Krok po kroku do rejestracji spółki online
Przewiń na górę
Call Now Button