Year: 2019

Procedura rejestracji spółki z o.o. przez internet

Proces rejestracji spółki z o.o. przy użyciu Internetu możliwy jest poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości. Na stronie internetowej należy odnaleźć oraz kliknąć w odnośnik “Rejestracja spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy”. Na procedurę rejestracji składają się następujące elementy: utworzenie konta użytkownika przez osoby mające stać się wspólnikami lub członkami organów spółki, wypełnienie wzorca umowy spółki […]

Dane potrzebne do wypełnienia formularza rejestracyjnego online

Pierwszym krokiem rejestracji elektronicznej jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej. Aby zrobić to poprawnie należy posiadać następujące dane: imię (imiona), nazwisko, płeć, obywatelstwo (obywatelstwa), numer PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, liczbę dzieci na utrzymaniu, […]

Działalność jednoosobowo – rejestracja online

Do założenia firmy przez internet niezbędnym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Osoba, która decyduje się na rozpoczęcie działalności jednoosobowej i posiada podpis elektroniczny, składa wniosek do CEIDG za pośrednictwem strony internetowej.  Jeśli chcesz założyć działalność przez internet, przygotuj: PESEL, NIP, adresy, formę opodatkowania, rodzaj proponowanej działalności gospodarczej. Następnie załóż konto […]

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym.  Należy pamiętać, że spółka komandytowa powstaje z […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej umowy jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W przypadku spółki partnerskiej również w pierwszej kolejności koniecznym jest sporządzenie umowy, która będzie określać podstawowe zasady funkcjonowania spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów.  Umowę sporządza się w formie pisemnej, jednak jeśli wkładem któregoś […]

Co zrobić po uzyskaniu wpisu KRS

Jeżeli nasza spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego powinniśmy: złożyć oświadczenie zarządu o pokrycie kapitału zakładowego – zarząd musi złożyć oświadczenie w terminie do 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru (jeżeli nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki) Oświadczenie powinno zawierać informację o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokryciu kapitału zakładowego. Podlega ono opłacie […]

Składanie wniosku S24

Rejestracja spółki przez internet nie należy do bardzo skomplikowanych i każdy powinien sobie z nią poradzić. Niesie ze sobą wiele korzyści takich jak oszczędność: czasu, pieniędzy i dojazdów.  Rejestrację można podzielić na kilka etapów: 1.Zarejestrowanie w systemie i przygotowanie potrzebnych danych  Konieczne jest posiadanie aktywnego konta w systemie eMS oraz podpis elektroniczny lub zaufany EPUAP. […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od października zaczął obowiązywać nowy rejestr, który gromadzi informacje na temat beneficjentów końcowych (rzeczywistych) spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych oraz niepublicznych spółek akcyjnych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wprowadzenia do CRBR informacji o osobie fizycznej, która kontroluje spółkę prawa handlowego, czyli wywołuje decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub […]

S24

S24 jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości, który ułatwia przedsiębiorcom bezpieczne założenie działalności gospodarczej. Udostępniony 1 stycznia 2012 roku umożliwia elektroniczną rejestrację oraz aktualizację podmiotów gospodarczych z osobowością prawną. Istotną zaletą systemu S24 jest to, że dostarcza on gotowych formularzy, które mogą być wykorzystywane i przesyłane automatycznie przez użytkowników w zakresie zakładania oraz prowadzenia firm. Dokumenty […]

Najczęściej popełniane błędy w rejestracji spółki S24

Rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet należy bardzo uważnie wypełnić przeznaczone do tego wnioski i formularze, ponieważ błędy, nawet te najmniej istotne, mogą być przyczyną zwrotu wniosku.  Na co szczególnie zwrócić uwagę? prawidłowa nazwa firmy – podstawową zasadą prawa firmowego jest to, że nie może ona wprowadzić w błąd co do przedmiotu jej działalności. […]

Przewiń na górę
Call Now Button