umowa spółki

Nowe regulacje w spółce nieruchomościowej

Do tej pory spółka nieruchomościowa w polskim prawie podatkowym nie posiadała żadnych regulacji. W 2021 roku została zdefiniowana w ustawie o podatku od osób prawnych. Z tego względu przedsiębiorców czekają nowe obowiązki. Nowe regulacje wprowadzają, że obowiązek rozliczenia podatku od dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych zostanie przeniesiony ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową. […]

Zmiana umowy spółki online

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych, jak również niektóre ustawy pochodne, w 2016 roku wprowadziły wiele zmian w zakresie rodzaju oraz zakresu spraw, które przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Owe zmiany wprowadziły możliwość dokonywania zmian w umowach spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały założone w systemie S24 (teleinformatycznym). Kiedy przedsiębiorca może dokonać zmian […]

Tworzenie umowy spółki w S24

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniając gotowy wzorzec umowy, pozwala jedynie na skonfigurowanie jej w odpowiednich wariantach. Do umowy nie ma możliwości dodania własnych, kolejnych ustaleń. Dodatkowo umowa elektroniczna zobowiązuje wspólników do wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie gotówki. Aby stworzyć umowę spółki, należy przejść do zakładki “Moje przedsiębiorstwa” i utworzyć “Nowe przedsiębiorstwo”. Niezbędne jest podanie: nazwy tworzonego […]

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym.  Należy pamiętać, że spółka komandytowa powstaje z […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej umowy jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W przypadku spółki partnerskiej również w pierwszej kolejności koniecznym jest sporządzenie umowy, która będzie określać podstawowe zasady funkcjonowania spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów.  Umowę sporządza się w formie pisemnej, jednak jeśli wkładem któregoś […]

W jaki sposób mogę opatrzyć umowę podpisem, gdy nie posiadam e-podpisu?

Do zawarcia umowy przez internet wymagana jest rejestracja spółki w systemie S24 wystarczy opatrzenie jej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta ePUAP, który został potwierdzony przez organ administracji publicznej. Profil zaufany można założyć również przez bankowość elektroniczną. Opcja ta dostępna jest dla posiadaczy elektronicznego rachunku […]

Przewiń do góry