e-rejestracja

Korzyści płynące z zawiązania spółki z o.o. przez Internet

Mimo ograniczeń w rejestracji przez Internet, zawiązanie spółki z o.o. w omawiany sposób ma liczne zalety. Przede wszystkim spółka jest wpisywana do rejestru w okresie tygodnia od zawarcia umowy spółki. Ponadto, decydując się na tę metodę, nie ponosisz kosztów związanych z taksą notarialną od umowy spółki z o.o., a opłata sądowa od wniosku o rejestrację […]

Ograniczenia w rejestracji przez Internet

Decydując się na taką formę zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pamiętaj że wzorzec umowy spółki posiada pewne ograniczenia. Dotyczą one w szczególności możliwości wprowadzenia do umowy następujących klauzul: zawarcie umowy spółki na czas oznaczony, pokrycie udziałów w kapitale zakładowym wkładem niepieniężnym (aportem), przymusowe umorzenie udziałów, określenie udziałów o nierównej wartości nominalnej, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, […]

Przewiń do góry