Adres do doręczeń

Podczas rejestracji spółki jednymi z danych, jakie podaje się we wniosku rejestracyjnym są adresy do doręczeń. Stanowią one dla KRS bardzo ważną informację. Obowiązek podawania ważnego adresu został wprowadzony wraz ze zmianami w ustawie KRS.

Adres do doręczeń pozwala na doręczenie konkretnej osobie pisma urzędowego np. wezwania przymuszającego do złożenia sprawozdania finansowego czy aktualizacji danych.

W sytuacji niezastosowania się do wezwania wysłanego przez KRS,  Sąd może nałożyć na jednostkę karę grzywny.

Adresy do doręczeń nie są widoczne w odpisie danych spółki dostępnym w systemie informatycznym, przez co informacje te chronione są przed ujawnieniem osobom postronnym.

 

Adres do doręczeń
Przewiń do góry