Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej

Analogicznie do zakładania wszystkich rodzajów spółek, P.S.A musi dokonać pewnych koniecznych czynności.

  1. Zawarcie umowy spółki

Umowa może być podpisana u notariusza, w formie aktu notarialnego lub też elektronicznie, przy wykorzystaniu wzorca umowy określonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Prosta Spółka Akcyjna może być zarejestrowana online poprzez założenie konta w systemie S24, a następnie wypełnienie formularza w systemie teleinformatycznym.

Umowę należy podpisać jednym z trzech podpisów:

  • podpisem kwalifikowanym elektronicznym
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym

Jeśli rejestruje się spółkę przez Internet, należy pamiętać, że akcje mogą być pokryte tylko i wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Najszybsza i najprostsza rejestracja umowy to ta przez system S24, w której powinny zostać zawarte następujące dane:
– siedziba spółki
– przedmiot działalności
– liczba, serie, numery akcyjne
– akcjonariusze i wnoszone przez nich wkłady
– organy ustanowione w spółce
– członkowie zarządu

Po ustanowieniu organów spółki, wniesieniu przez akcjonariuszy wkładów pieniężnych oraz uzyskaniu wpisu do rejestru Prosta Spółka Akcyjna gotowa jest do podjęcia działalności.

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej
Przewiń do góry